PROCJENA NEKRETNINA

Procjene vrijednosti nekretnina

Procjeni vrijednosti nekretnine pristupamo iz potrebe određivanja njezine vrijednosti u sadašnjem trenutku, uzimajući u razmatranje moguće utjecaje u budućem vremenu. Vrijednost nekretnine predstavlja iznos svih probitaka odnosno prihoda koje ta nekretnina može donijeti, izražen u novcu. Procjenitelj vrijednosti nekretnine ima zadatak da uporabom različitih metodologija predvidi prodajnu cijenu nekretnine, ali i da odredi koji su mogući probici odnosno prihodi koje ta nekretnina u predviđenom vremenu može donijeti te da sve to izrazi u novcu.

Prilikom izrade procjene odnosno određivanja vrijednosti nekretnine, potrebno je odrediti način ili metodu kojom će se utvrditi objektivna vrijednost nekretnine, a na temelju elemenata koji tu vrijednost determiniraju.

Vašu nekretninu procijeniti ćemo stručno i brzo!